Hvorfor er jokes sjove?

Humor er en ældgammel bestanddel i menneskelig kommunikation, og har til alle tider været anvendt til at skabe en social forbindelse mellem mennesker gennem et grin. Humor kan komme til udtryk på rigtig mange forskellige måder. Det kan være gennem ageren, kropssprog som et sigende blik på det rigtige tidspunkt, eller en særlig evne til at fortælle anekdoter. Og så findes det i sin reneste form gennem jokes, vitser eller vittigheder – små, korte fortællinger, hvis hovedsagelige formål er at fremmane et grin.

 

Jokes findes i mange afskygninger, hvor nogle spiller på genkendelige elementer, mens andre på absurditet eller en grad af chokerende effekt. Selvom humor er en universelt menneskelig egenskab, er hvad vi finder sjovt det ikke. Det er derimod i høj grad kulturelt betinget. Det kræver en fælles forståelse at udveksle jokes, da de ofte, selvom de er meget korte, indeholder referencer eller vender op og ned på den kulturelt etablerede forståelse af tingenes tilstand.

Forskellige slags humor

Jokes og vittigheder har deres humoristiske virkning af forskellige årsager. Et gennemgående vigtigt element er selvfølgelig leveringen af joken; fortælles den i det rette tempo, med godt timede pauser, den rigtige stemmeføring og et kropssprog og en mimik, der understreger pointerne? Dette kan være afgørende for, om fortællingen af en joke er en succes, eller om den falder til jorden.

 

Derudover er der forskellige karakteristika, der udgør jokens humoristiske grundkerne. En eller flere af dem vil som regel være til stede i en joke. Et kan være hvis der refereres noget genkendeligt, som på en eller anden måde bekræfter en forventning eller underbygger en etableret fordom eller grundindstilling. En anden kan være et element af absurditet – man overraskes over en situation, som foregår på en anden måde, end man på forhånd havde forventet. En situation vendes på hovedet eller sættes på spidsen. En tredje mulighed er, at den fortalte situation på den ene eller den anden måde er overdrevet i forhold til, hvad der giver mening i den aktuelle kontekst. Generelt kan man sige, at det komiske element er noget, der overskrider dagligdagens grænser for hvad man forventer og mener. Det er et blik ind i en verden, der ligner vores egen, men alligevel er fordrejet på en mere eller mindre subtil måde.

 

Fortæl selv jokes

 

Det er en særlig evne selv at være humoristisk og at finde på jokes. Af samme grund er det også et erhverv, som mange efterstræber, men som få får succes indenfor. Komikere findes i mange afskygninger, men i dag er det måske især standup-komikere, der er populære, i modsætning til eksempelvis klovne, som jo i bund og grund også er en slags komikere. Ikke desto mindre behøver man heldigvis ikke selv besidde et stort talent for at finde på sjove indslag – en god evne for levering er lige så vigtigt for, hvordan en joke modtages. Skal du have fornyet dit repetoire af jokes af mange slags, kan du klikke her og finde et væld af jokes for enhver smag.